Betrokkenheid? C’est quoi?

Bij ConCoeur werken we vanuit de volgende
definitie van betrokkenheid:

Een betrokken iemand vindt in de inhoud van zijn job; in de relaties op het werk en/of in de organisatie waarin hij werkt, dat wat hij belangrijk vindt.