Return on investment

  • Het kost bijna 15.000 Euro om iemand te vervangen die je bedrijf verlaat
  • Voor datzelfde bedrag kan je direct én indirect werken aan de betrokkenheid van 35 mensen

  • Meer betrokkenheid hangt samen met meer productiviteit, meer klantgerichtheid, meer ambassadeurschap en met minder verloop
  • Aan jou de keuze waar je op inzet !